โลโก้เว็บไซต์ คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 เมษายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2478 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปี พ.ศ. 2565

จำนวน 53 หน้า

 

เกี่ยวกับหนังสือ

คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนะนำขั้นตอน แนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับนักวิจัย นักบริการวิชาการ ในการเขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย แนวคิดและหลักการของวารสาร รูปแบบและแนวทางการเขียนบทความ และตัวอย่างบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ คู่มือประกอบการส่งบทความวารสารฯ ผ่านทางระบบเว็บไซต์ และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเพื่อสังคม 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คู่มือวารสารวิชาการรับใช้สังคม 2565 | คลิก

Flipbook | คลิก

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา