โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่2/2562 | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

ประชุมกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่2/2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 สิงหาคม 2562 โดย สถช. มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา