โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

ติดต่อสอบถาม


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

Principal Contact

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Phone 081-885-1289
 

Support Contact

นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ
Phone 081-885-1289
 
 
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา