โลโก้เว็บไซต์ วารสาร JSES 2565 05-02 | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

วารสาร JSES 2565 05-02

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มีนาคม 2565 โดย สถช. มทร.ล้านนาวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)
  วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้ การออกแบบและพัฒนาชุดแผ่นกรองน้ำมันงาดำสำหรับเ...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา