โลโก้เว็บไซต์ สถช.จัดการประชุมคณะดำเนินงานวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา  | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

สถช.จัดการประชุมคณะดำเนินงานวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1701 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจัดการประชุมคณะดำเนินงานวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานในการประชุม และมีกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในวาระการประชุมคณะทำงานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงาน วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 รวมถึงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562 และกำหนดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการรับใช้สังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคม และเป็นช่องทางในการส่งเสริม ผลักดันให้นักวิชาการด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งนำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ทั้งนี้วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ได้มีการจัดทำขึ้นปีละ 2 ฉบับ และปีนี้เป็นปีที่ 2 ในการเผยแพร่บทความวิชาการด้านการรับใช้สังคม ซึ่งถือเป็นวารสารใหม่ที่มีเป้าหมายในการเผยแพร่ผลงานให้ได้มาตรฐาน ต่อไป 

ผู้สนใจนำผลงานวิจัยหรือผลงานบริการวิชาการตีพิมพ์ 
สามารถติตด่อได้ที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โทรศัพท์ 053-266516 ต่อ 1031 (งานคลังความรู้) 
หรือ 
E-mail : rmutl.jrs@gmail.com 
และสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses/


ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี

ภาพ จักรินทร์ ชื่นสมบัติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา