โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมจัดนิทรรศการวารสารรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ในกิจกรรม Appropriate Technology Matching Day 2024 | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

สถช.ร่วมจัดนิทรรศการวารสารรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ในกิจกรรม Appropriate Technology Matching Day 2024

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 583 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมจัดนิทรรศการ "วารสารรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา" ในกิจกรรม "Appropriate Technology Matching Day 2024 "เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน" โซนภาคเหนือ" ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาโจทย์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มคนจนฐานราก เกษตรกรรายย่อย กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับแผนงาน RU ขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Tech nology) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ภายในนิทรรศการได้นำเสนอวารสารรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บริการให้คำแนะนำการเขียนบทความในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตลอดจนนำเสนอชุดสื่อการเรียนรู้จากการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในรูปแบบหนังสือ หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ สื่อวิดีทัศน์  รวมถึงผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดงานวิจัย ผลิตและทดลองการตลาดเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อีกทั้งผู้ที่สนใจยังรับเล่มวารสารของมหาวิทยาลัยและร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย

 

ข้อมูล กลุ่มงานยุทธศาตร์การนำไปใช้ประโยชน์ สถช.
ภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, หนึ่งฤทัย แสงใส
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา