โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-24 | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2018-08-24

สถช.จัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ศุกร์ 24 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานในการประชุม และมีกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารฯ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)  ในวาระการประชุมคณะทำงานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา