โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

สถช.ร่วมจัดนิทรรศการวารสารรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ในกิจกรรม Appropriate Technology Matching Day 2024
พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2567

  วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมจัดนิทรรศการ "วารสารรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา" ในกิจกรรม "Appropriate Technology Matching Day 2024 "เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน" โซนภาคเหนือ" ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาโจทย์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มคนจนฐานราก เกษตรกรรายย่อย กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับแผนงาน RU ... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ
อังคาร 25 มิถุนายน 2562

กองบรรณาธิการ “วารสารวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” เปิดรับสมัครบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม" ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันศุกร์ ที่ 19 กรกฏาคม 2562 ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด โดยผู้เข้ารับการประชุมฯ จะได้รับฟังการ... >> อ่านต่อ


สถช.จัดการประชุมคณะดำเนินงานวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2562

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจัดการประชุมคณะดำเนินงานวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานในการประชุม และมีกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในวาระการประชุมคณะทำงานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงาน วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ระหว่างเดือนมกร... >> อ่านต่อ


สถช.จัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ศุกร์ 24 สิงหาคม 2561

     วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนจัดการประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานในการประชุม และมีกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารฯ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)  ในวาระการประชุมคณะทำงานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา